Ang AMAM ay kasali sa mural contest ng Bureau of Fire Protection (BFP) na nagaganap ngayon sa Airport.
Inaanyayahan ho namin lahat ng mga Moboano na suportahan ang ating mga delegado.

Ang mga delegado:
Enzo Cruize
Jayan Visnar
Jandy Demesa
Darkwingston Vergara
Waynedelle Ramos
Jerome Jimenez
Maryjane Bautista Llagas
Blesy Jane Dublin


Copy furnished:
Raymund Doni Salvacion
Cecill Garcia Artates
Rafael Adrian Perez Mabagos
Ero Cortez
Terence Ellazar
BASTA MOBOANO, ANTIGO!